CHARITY

Mình nghĩ, đều may mắn nhứt của mỗi con người trên đời này là được sống những phút giây hiện tại, cạnh những người yêu thương và được làm những điều mơ ước.

Nhưng không phải ai cũng may mắn đủ đầy sự an lành và bình yên, sẽ còn có rất nhiều những hoàn cảnh cần được trân trọng, đáng được hỗ trợ và chúng ta phải làm những điều tử tế giúp đỡ những người kém may, những hoàn cảnh cần hơn nữa những yêu thương và quan tâm.

Vì, sự tử tế, là một trong những điều then chốt làm nên một con người đúng nghĩa. Caztus chỉ là một cái tên, một cái vỏ bọc, còn bên trong nó vẫn là những con người, những người biết vui buồn và đồng cảm, nên chúng mình luôn cố gắng bằng những khả năng hữu hạn, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, tạo ra những hoạt động thiện nguyện nhỏ, tham gia tích cực vào những hoạt động giúp đỡ xã hội, theo một cách riêng, không khoa trương nhưng kiên trì. Như là một cách để chúng mình cảm ơn sự yêu thương của cuộc sống này.

Một hoạt động nhỏ xinh xắn ở Caztus

Một hoạt động nhỏ xinh xắn ở Caztus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Một hoạt động nhỏ xinh xắn ở Caztus